ภาพการเรียนการศึกษาในวัดและโรงเรียน


กิจกรรมการสอนในโรงเรียนวัดใหญ่
 เจริญสติสร้างปัญญาก่อนการเรียนการสอน
ชั่วโมงวิชาพระพุทธศาสนา ทุกๆวันศุกร์ สัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมง ชั้นป.๔/๑/๒/๓
ชั่วโมงวิชาพระพุทธศาสนาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
คณะครูพานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สมุทรกิจโกศล ถวายสังฆทานและอบรมธรรม


สมาธิดีปัญญาเกิด
เจริญสมาธิก่อนเรียน
สติเตลิด  จะเกิดปัญหา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น